אישים ומייסדים

שלום גמליאל ז"ל

מקום לידתו תימן, צנעה
תאריך לידתו 1877,
עלה ארצה ב- 1885
מקצועו שרת בבי"ס פיק"א
מקום מגוריו ישראל, יפו, פתח-תקוה
תאריך פטירתו י תשרי תשכ''ב
בת זוגו שמחה
ממשיכים אהרן ז"ל, צפורה ז"ל, חנה ז"ל, בן-ציון, חיים,חיה, אברהם, רענן

קורות חיים

שלום בן אהרן גמליאל נולד בשנת 1877 בצנעה שבתימן. בהיותו בגיל 8 עלה ארצה עם הוריו. מקום מגוריהם הראשון היה יפו. עלסף העליה השניה (בשנת 1903) התישב בפתח-תקוה. מאז 1904 מילאתפקיד שרת בבית הספר פיק"א, עד צאתו לגימלאות. היה איש צנוע, מסתפק במועט ושמח בחלקו. חינך את ילדיו ברוח ישראל-סבא. רעיתו: שמחה בת חיים התחנכה במקוה-ישראל ואומצה כבת ע"י משפחת קובלנץ, מיפו. נפטר בי' בתשרי תשכ"ב. שמחה נפטרה בכ' באלול תשל"א. ילדיהם: אהרן ז"ל, צפורה ז"ל, חנה ז"ל, בן-ציון, חיים, חיה, אברהם, רענן