אישים ומייסדים

עזרא ג'מילי

מקום לידתו תימן
מקצועו בפרדס, כרמי שקדים
מקום מגוריו ישראל, תל אביב, פתח-תקוה
בת זוגו שושנה

קורות חיים

עזרא בנו בכורו של ר' שלום ג'מילי הגיע עם הוריו בקבוצה הראשונה של עולי תימן, שנענו לקריאת שמואל יבניאלי ז"ל. גדלוהתחנך במושבה. יצא לעבודה מראשית נעוריו. עבד בפרדסים ובכרמי השקדים. שהה במושבה עד 1925. עבר לתל-אביב בה חי עד היום. רעייתו: שושנה. ילדיהם: שולמית, עליזה, יפה, בן-ציון,אורה, שלמה