אישים ומייסדים

זכריה גלוסקא

מקום לידתו תימן
מקצועו חקלאי, משק חי, נהג
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו באבע
ממשיכים ששון, שמעון, אלי, מנחם, נתן, רחמים, מרים, מזל.

קורות חיים

זכריה בן ר' אהרן גלוסקא נולד בתימן הגיע בילדותו עם הוריו לפתח-תקוה. בנה ביתו במחנה-יהודה. נתגלה כאיש חרוץ נבון כפים ובר לבב. עסק בחקלאות במשק חי ובנהגות. רעיתו: באבע. ילדיהם: ששון, שמעון, אלי, מנחם, נתן, רחמים, מרים, מזל.