אישים ומייסדים

שלום גלוסקא

מקום לידתו תימן
עלה ארצה ב- 1910
עיסוקו מנהל פרדס, עסקן ציבורי
מקום מגוריו ישראל, יפו, פתח תקוה
בת זוגו סעידה
ממשיכים שמואל, יוסף, נחמיה, פנחס, ציונה, רחל, פנינה,ברכה.

קורות חיים

שלום גלוסקא עלה עם הוריו מתימן בשנת 1910. תחנות קליטתו היו: יפו, פתח-תקוה ומחנה-יהודה. (בשנת 1912) התגורר לראשונה "בשכון" "מחצלות" בפרדס קרול. עבד בפרדסי "בחריה" ושימש לאחר מכן מנהל בפרדסי סלומון ב"חמרה". היה עסקן צבורי. שימש חבר ועדת הבקורת של חברת "רויה" וועד השכונה. גילה יזמה ברוכה בשטחים שונים. רעייתו: סעידה. ילדיהם: שמואל, יוסף, נחמיה, פנחס, ציונה, רחל, פנינה, ברכה