אישים ומייסדים

פנחס גלוסקא

מקום לידתו תימן
עלה ארצה ב- 1910
עיסוקו לימוד תורה
בת זוגו הדיה

קורות חיים

ר' פנחס, ראש משפחת גלוסקא הענפה, עלה עם 248 הנפשות, שחתרובסירות משוטים מתימן לעדן בשנת 1910. עם הגיעו לחוף עדן פגשבשמואל יבניאלי, שהיה בדרכו לתימן. ר' פנחס היה כבר בימים ההם זקן ובא בימים. את אחרית ימיו בילה בלמוד תורה ובמעשים טובים. נפטר בימי מלחמת העולם הראשונה. רעייתו: הדיה. ילדיהם: שלום, חיים, אסתר, צלחה ז"ל