אישים ומייסדים

יוסף בן-רצון ז"ל

מקום לידתו תימן
תאריך לידתו 1885,
עלה ארצה ב- 1910
עיסוקו פרדסן
מקום מגוריו ישראל, תל-אביב, פתח תקוה
תאריך פטירתו כ"ח תמוז תשכ''ה
בת זוגו סעדה (שרה)

קורות חיים

יוסף בן-רצון נולד בתימן בשנת 1885 עלה ארצה בשנת 1910. התגורר תחילה בתל-אביב. עם הקמת שכונת מחנה-יהודה הצטרף למייסדיה. נמנה עם ראשוני הפועלים בפרדס גולדברג ברמת-גן. עסק כל ימיו כפועל שכיר בחקלאות. רעיתו: סעדה (שרה) לבית תערנשה. נפטר: כ"ח בתמוז תשכ"ה. רעיתו נפטרה בשנת תש"ו. ילדיהם: מנחם, יונה, מרים, רחמים, ציונה