אישים ומייסדים

שמואל רייסקין

מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו אסתר

קורות חיים

ר' שמואל ואסתר הוריו של יצחק רייסקין, ממיסדי עין-גנים, הגיעו לפתח-תקוה, כשהם כבר באים-בימים. הצטרפו אל בנם והיו לידו עד סוף ימי חייהם. ר' שמואל היה מופלג בתורה וירא-שמים. זכה להוקרת כל יודעיו. מתו בשיבה טובה.