אישים ומייסדים

אבשלום רוצ'קין - כרמל

מקום לידתו ישראל, פתח תקוה
תאריך לידתו 1906
עיסוקו חקלאי
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו לאה

קורות חיים

אבשלום רוצ'קין - כרמלי נולד בפתח תקוה בשנת 1906. הוריו זאב ובתיה נימנו עם מיסדי עין-גנים. השם העברי "כרמלי" עוד הוחלף בתקופת התורכים ואושר ע"י הבריטים. בית הוריו, היה הראשון במושב ושימש מרכז ומקום קליטה לאנשי העליה השניה. התמחה בחקלאות. נושא פרס "האורז המצטיין" מטעם אגודת "פרדס". חבר ארגון ה"הגנה" מאז 1920. בשנת 1936 נשא לאשה אתלאה לבית כהן מעסקניה החשובים של התנועה הציונית בארה"ב. השנים פעילים בחיי הצבור בעיר. ילדיהם: זאב, ניר