אישים ומייסדים

יצחק רוזלר

מקום לידתו רוסיה
עיסוקו חקלאות ושמירה
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה

קורות חיים

יצחק רוזלר נמנה עם אנשי העליה השניה ומיסדי עין-גנים. הגיעארצה מרוסיה. עסק בחקלאות ובשמירה. מילא בנאמנות תפקידים חלוציים בפתח-תקוה ומחוצה לה. נפל בתאונה בעמדו על המשמר בגן-שמואל.