אישים ומייסדים

דוד קושניר

עלה ארצה ב- 1904
מקצועו סוחר
מקום מגוריו ישראל, יהוד, פתח-תקוה
בת זוגו שיינדל
ממשיכים שרה, שמעון, מרדכי, יוסף, ראובן, משה, נחמה, בן-ציון.

קורות חיים

ר' דוד קושניר נמנה עם אנשי העלייה השנייה בפתח תקוה משנת 1904. הוא היה חלוץ שיצא לפני המחנה, ושנה אחרי בואו, העלה את כל בני משפחתו. התיישב ביהוד ההרוסה וניסה לשקמה ללא הצלחה.

חזר לפתח תקוה ופתח חנות. עסק במסחר והיה ער לבעיות צבור. בית הכנסת "שונה הלכות" בנוי על מגרש שתרם למטרה זו.

אשתו הראשונה שיינדל ואם ילדיו נפטרה בט' בחשוון תרע"ג (1912). התחתן שנית.

ילדיו: שרה, שמעון, מרדכי, יוסף, ראובן, משה, נחמה, בן ציון