אישים ומייסדים

אברהם- מאיר צ'ודקוב ז"ל

מקום לידתו רוסיה
עלה ארצה ב- 1905
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו י"ד חשוון תרצ''ג
בת זוגו חיה

קורות חיים

אברהם-מאיר צ'ודקוב נולד ברוסיה, עלה ארצה בשנת 1905. היה איש משכיל ויודע ספר. הצטרף למיסדי עין-גנים. הקים במושב בית אבנים ופיתח משק לדוגמא. ביתו שימש מרכז לכל משכילי המושבה. י.ח.ברנר וא.ד.גורדון נימנו על ידידיו ובאי ביתו. יזם את הקמת מטבח הפועלים במושבה. נתן ידו להקמת חוג דרמטי במושבה. עשה רבות להקניית הלשון העברית בקרב העולים. התנדב לגדוד העברי. זכה לאותות הצטיינות. אברהם-מאיר נפטר ביום י"ד בחשון תרצ"ג. רעייתו: חיה נפטרה ביום י"ב בתשרי תשכ"א. בנותיהם: עדה, רות, טמירה