אישים ומייסדים

משה בן-דרור

מקום לידתו פולניה
תאריך לידתו 1903
עלה ארצה ב- 1911
עיסוקו מבקר פרי
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו חנה

קורות חיים

ר' משה בן-דרור נולד בפולניה בשנת 1903 והגיע לפתח-תקוה בשנת 1911 כשהוא עדיין נער. הצטיין בלימודיו. כשהתבגר התמחהבעבודות פרי-הדר. בימי מלחמת העולם הראשונה התפרנס מעבודות שונות. שהה שנים מספר בעין-גנים. היה ער לבעיות בטחון. השתתף בפעולות שמירה. בשנת 1941 התנדב לצבא הבריטי. שימש עםצאתו לגימלאות כמבקר פרי. רעייתו: חנה