אישים ומייסדים

מרדכי בן-דרור

עלה ארצה ב- 1911
עיסוקו עבודת אריזה
תפקידו בקהילה יו"ר אגודת "האורז"
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו צפורה

קורות חיים

מרדכי וצפורה בן-דרור, נמנים עם שורת עסקני הצבורים הידועים בעיר. מרדכי עלה ארצה והתישב בפתח-תקוה, בשנת 1911. התנדב לגדוד העברי בשנת 1918. התמחה בעבודות האריזה. נבחר ליו"ר אגודת "האורז". השתתף בהגנת תל-אביב בשנת תרפ"א, בפיקודו של קולונל מרגולין. מילא תפקידי בטחון במושבה. חבר מרכז במוסדות שונים. פעיל ב"מכבי" מבחרותו. רעיתו: צפורה. היא בתם של חנה וישראל סטור מ"נוה צדק" שביפו. ילדיהם: שמואל, בלה, ישראל.