אישים ומייסדים

שמואל-יעקב פריימן ז"ל

מקצועו אספקת פחמים ליפו
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1917
בת זוגו ביילה
ממשיכים ישראל, אלתר, אליעזר, יוסף ז"ל, אברהם, צבי-יצחק, מרדכי, משה, שמשון.

קורות חיים

ר' שמואל-יעקב פריימן ורעיתו הגיעו לפתח-תקוה בשנת תרע"א עםכל בני משפחתם. רכשו חלקת קרקע במושבה ועיבדו אותה במסירות.חינכו את בניהם ברוח העבודה ואהבת האדמה. בתקופת מלחמת העולם הראשונה ייסד ביח"ר לגדוד ועסק בין היתר באספקת פחמיםליפו. היה מקובל על הבריות. נפטר ב-1917 בדמשק, בשבתו בבית הסוהר כ"פראר". רעייתו: ביילה. ילדיהם: ישראל, אלתר, אליעזר, יוסף ז"ל, אברהם, צבי-יצחק, מרדכי, משה, שמשון