אישים ומייסדים

מנדל קלינסקי

מקום לידתו רוסיה, ביאליסטוק
מקצועו חקלאי
מקום מגוריו ישראל, יהוד
בת זוגו שיינה-מלכה

קורות חיים

ר' מנדל בן מרדכי ושרה קלינסקי, נולד בביאליסטוק והגיע עם הוריו ליהוד בשנת תרמ"ג. התחנך וגדל באוירה של עבודה ועמל. היה חקלאי ופיתח משק מעורב. היה גבור חיל ותרם את חלקו לשמירה על בטחון המושבה חינך את בניו ברוח המסורת היהודית. רעייתו: שיינה-מלכה. ילדיהם: אברהם, אליעזר, צפורה, חמדה, שמחה.