אישים ומייסדים

רבקה פסילוב ז"ל

מקצועה עבדה במחלבה
מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתה 1926

קורות חיים

הגב' רבקה פסילוב אמם של האחים אריה, חנוך ודב פסילוב ממיסדי עין גנים, הגיעה בשנת 1905 לפתח-תקוה. הצטרפה מיד אלבנה בכורה אריה ונרתמה העול המשק. עבדה קשות במחלבה המשותפתשל חברי המושב. היתה, אם מסורה והקדישה כל כוחותיה לגידול שמונה עשרה ילדיה. זכתה להערכה ולחיבה מצד כל יודעיה. נפטרהבשנת 1926