אישים ומייסדים

פנחס ספקטור

עלה ארצה ב- 1907
תפקידו בקהילה מוכתר המושבה
מקצועו נוטר
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו רבקה

קורות חיים

ר' פנחס ספקטור, מראשוני מושב עין-גנים הגיע ארצה בשנת 1907עם זרם העליה השניה והתישב בפתח-תקוה. נתן ידו לייסוד המושבושימש בו כמוכתר. בשנת 1918-1919 היה בן מייסדי אירגון השוטרים היהודים במשטרות המנדט. היה גם נוטר רשמי בתחנה בעין-גנים. ייצג את פרדסני עין-גנים בחברת "פרדס". נערך ומכובד על כל יודעיו. רעייתו: רבקה. ילדיהם: צבי, אהרן, הלל, יעל, עדה

מידע נוסף

אתרים ורחובות