אישים ומייסדים

שאול למבריצקי-אמיר

תאריך לידתו 1890
עלה ארצה ב- 1909
עיסוקו פרדסן
מקצועו סתת
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו קיילה

קורות חיים

שאול למבריצקי נולד בשנת 1890. עלה ארצה בשנת 1909. התישב בפתח-תקוה עבד שנים מספר בפרדס קרול. התמחה בעבודות סתות אבנים. נמנה עם פועלי הבנין הראשונים בשטח זה בנה ביתו בעין-גנים. רעייתו: קיילה. ילדיהם: פרץ, דב