אישים ומייסדים

זאב כרמלי (רוצ'קין) ז"ל

מקום לידתו הומל
תאריך לידתו 1977,
עיסוקו חקלאי
מקצועו סנדלר
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו א טבת תש''ו
בת זוגו בתיה

קורות חיים

ר' זאב כרמלי נולד בהומל בשנת 1977. היה סנדלר במקצועו. הצטרף ל"פועלי ציון". עלה ארצה בשנת תרס"ד. התמסר לחקלאות. עבד בפרדסו של יעקב קרול. ביתם היה קן-משפחה לפועלי העליה השניה. בתרס"ז-ס"ח, השתתף עם פועלים יוזמים בהקמת מושב הפועלים הראשון, "עין גנים". איכסן בביתו את א.ד. גורדון, המשיך בעבודה ובנטיעה כל ימיו. היה פעיל בשטח השמירה וההגנה. נפטר ביום א' בטבת תש"ו. רעייתו:בתיה

מידע נוסף

אתרים ורחובות