אישים ומייסדים

יהודית כהן (ברזילי)

עיסוקה צרכי צבור באמונה
תפקידה בקהילה אגודה למען החיל
מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה
בן זוגה פנחס

קורות חיים

יהודית בת אברהם ופועה כהן הגיעה עם הוריה בימי העליה השניהלעין-גנים. גדלה והתחנכה ברוח העבודה ואהבת האדמה. נישאה לפנחס ברזילי, מעובדי חברת החשמל. עוסקת בצרכי צבור באמונה.פעילה באגודה למען החיל. פנחס נפטר בשנת 1957. ילדיהם: אוריומרדכי