אישים ומייסדים

שושנה כהן

מקצועה מבררת פרי הדר
מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה

קורות חיים

שושנה לבית אברהם ופועה כהן היא בת למשפחת כהן הענפה, שהתישבה בעין-גנים עם ייסודה. ידועה במושבה כפועלת חרוצה. נמנית עם המבררות הראשונות של פרי ההדר. עסקה בכל העבודות החקלאיות במשק המשפחה. דמות צנועה ונעימת הליכות.