אישים ומייסדים

אסתר כהן (צפורי)

מקום מגוריה ישראל, פתח-תקוה

קורות חיים

אסתר בת אברהם ופועה כהן הגיעה עם הוריה לעין-גנים בשנת 1904. התקשרה לאנשי המושב, בו הקימה את ביתה. גידלה את ילדיה ברוח העבודה. חיה כל חייה בעין-גנים. ילדיה: חיים, פועה