אישים ומייסדים

חיים כהן ז"ל

עלה ארצה ב- 1908
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1916

קורות חיים

חיים כהן בנם בכורם של אברהם ופועה ממיסדי עין-גנים עלה ארצה עם הוריו בשנת 1908. כבן שש-עשרה היה בעלותו ארצה. יצאמיד לעבודה. לפי הוראת מפלגת "הפועל הצעיר" התנדב לכבוש את "גן-שמואל". סבל קשות ממחלת הקדחת. נשלח ל"ואדי-סאראר" בתורמדריך. חלה שם ונפטר בשנת 1916