אישים ומייסדים

שמואל כהן

מקצועו מכונאי ב"יכין"
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו אניוטה

קורות חיים

שמואל בן אברהם ופועה כהן הגיע לעין-גנים עם הוריו בתקופת העליה השניה. איש עבודה מנעוריו. עובד כמכונאי ב"יכין". נשאלאשה את אניוטה, שעבדה שנים רבות בבית-העולות בפתח תקוה. אניוטה נפטרה בשנת 1971. ילדיהם: רות, גדעון, רינה