אישים ומייסדים

אברהם כהן

עלה ארצה ב- 1909
מקצועו חקלאות
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו פועה
ממשיכים חיים ז"ל, אסתר ז"ל, ליבל (אריה), שושנה, יהודית, שמוליק.

קורות חיים

אברהם כהן מאנשי העליה השניה ומיסדי עין-גנים הגיע ארצה בשנת 1909. בנו הבכור חיים עלה יחד עם אביו. תוך כשנתיים עלתה ארצה גם רעיתו פועה עם שאר ילדיהם. מאז הגיעם למולדת התקשרו עם פתח-תקוה, בה עבד עד ימי זיקנה בחקלאות. נתן ידו ליסוד עין-גנים, בה בנה ביתו. היה קשור נפשית עם דברי אותו דור. זכה ליחס כבוד הוקרה מכל יודעיו.
ילדיהם: חיים ז"ל, אסתר ז"ל, ליבל (אריה), שושנה, יהודית, שמוליק.