אישים ומייסדים

אברהם הרצפלד

תאריך לידתו תרע''ד
עיסוקו עסקי ציבור
תפקידו בקהילה מבקר לשכת העבודה
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה

קורות חיים

ר' אברהם הרצפלד, מחשובי תנועת העבודה וההתישבות העבריתבארץ עלה ארצה והגיע לפתח-תקוה ערב תשעה באב תרע"ד. הצטרףלקבוצה הקבלנית "אחוה", שעסקה בעיבוד פרדסים בקבלנות. נתמנהלמבקר לשכת העבודה. ארגן את קופת המלוה הראשונה של הפועליםבארץ. התמסר לעסקנות צבורית. נבחר למרכז הסתדרות פועלייהודה שועידתה התקיימה בשנת תרע"ה בעין-גנים. עשה רבות למעןהצלת הישוב מרעב בימי מלחמת העולם הראשונה. פעלו הרב וקשריוהאמיצים עם המושבה נחרתו לדורות בתולדות פתח-תקוה. אזרחכבוד של "אם-המושבות".