אישים ומייסדים

אברהם הנדין

מקום לידתו רוסיה
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו עמליה

קורות חיים

אברהם בן בריינה הנדין. נמנה עם דור הבונים והמיסדים של עין-גנים. עלה ארצה עם הוריו מרוסיה. משפחתם היתה ידועה ומבוססת בארץ-מוצאם. השתלב בחיי מעמד הפועלים במושבה. עבד כל חייו עד צאתו לגימלאות. רעיתו הראשונה עמליה ז"ל נפטרה בשנת 1968. ילדיהם: אורה, יצחק, דרור.