אישים ומייסדים

אליהו דיין ז"ל

מקום לידתו רוסיה
עיסוקו פרדסן, מדריך נוער
מקום מגוריו ישראל, נהלל
תאריך פטירתו כ"ג תמוז תשל
בת זוגו בתיה

קורות חיים

ר' אליהו ובתיה דיין נמנים עם ראשוני מושב עין-גנים. שניהם הגיעו ארצה מרוסיה עם זרם העליה השניה. בשנת 1908 עבד אליהובפרדס של צבי קרול. לאחר מכן עשה בכרמי השקדים בכפר-סבא. היה חבר פעיל במפלגת "הפועל הצעיר" הדריך נוער. בנה ביתו בעין-גנים. רעיתו שימשה עזר כנגדו במשך כל ימי חייהם. הצטרףלמיסדי נהלל, בה חי עד סוף ימיו. נפטר ביום כ"ג תמוז תש"ל. ילדיהם: צפורה, משה, יהושע, שולמית, איתן