אישים ומייסדים

אברהם אהרון גלין-גלר

מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו זהבה

קורות חיים

אברהם וזהבה גלין-גלר הצטרפו לעין-גנים בראשית מלחמת העולם הראשונה. עבדו במסירות נפש את חלקת אדמתם. היו חרוצים. השתלבו בחיי המקום. אברהם היה בעל השכלה רחבה. שניהם הקימו משק משגשג.

ילדיהם: תחיה, אוריון.