אישים ומייסדים

חיים בורנשטיין)שוהם

מקום לידתו פולין
מקצועו עבודת אדמה
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו בתיה

קורות חיים

חיים בורנשטיין בנם הבכור של דוד ורחל עלה ארצה בשנת 1903. גדל והתחנך בפתח-תקוה. קשר גורלו עם מושב עין-גנים, בו בנה אביו את ביתו. היה חרוץ. התפרנס מעבודת אדמה כל חייו. היה אדם ישר וצנוע. רעייתו: בתיה. ילדיהם: מרדכי ז"ל, ציונה, יגאל ז"ל (נפל במלחמת הקוממיות), צפורה.