אישים ומייסדים

צבי בורובסקי ז"ל

מקום לידתו פולין
תאריך לידתו 1887
עלה ארצה ב- 1907
עיסוקו מייסד הסתדרות כללית
מקצועו חקלאי
תאריך פטירתו 1954
בת זוגו חיה

קורות חיים

ר' צבי בורובסקי, נולד בשנת 1887 בפולין. קשור בתנועת העבודה הציונית מנעוריו. משנת 1907 בארץ. נמנה עם מיסדי ההסתדרות הכללית. עסק בחקלאות ובשמירה כל ימיו. היה פעיל ב"קלוב" הפועלים. איש עבודה, ישר-דרך ותמים הליכות. חנך את ילדיו לאהבת מולדת וחיי עמל. נפטר בשנת 1954. רעיתו: חיה לבית הנדין. ילדיהם: יצחק, יחיאל, זאב, מתתיהו ותהילה.