אישים ומייסדים

יעקב אחוה ז"ל

מקום לידתו רוסיה הלבנה
תאריך לידתו 1884
עלה ארצה ב- 1913
תאריך פטירתו 12.7.1965
בת זוגו גילה

קורות חיים

ר' יעקב אחוה (פרוז'נסקי) נולד ברוסיה הלבנה בשנת 1884. קבל חינוך מסורתי. היגר ב-1906 לקנדה ועלה ארצה בשנת 1913.בשלשת חדשי עבודתו הראשונים שימש כמבקר כרטיסים בדיליז'נסים של שותפות הלפרין-גרף בקו יפו-פ"ת. נמנה עם מיסדי קבוצת"אחוה", שנטלה על עצמה עבוד פרדסים בקבלנות. היה הרוח החיהבקרב צבור הפועלים. בתרע"ח התנדב לגדוד העברי. מילא שליחויות חשובות מטעם תנועת הפועלים וההסתדרות בארץ ובחו"ל. היה חבר קבוצת "מעבר" - אזרח כבוד של "אם-המושבות". הצטרף לקבוץ "גבעת-השלושה" לאחר מכן "לעינת". נפטר 1965.7.12.
רעיתו: גילה לבית חמלניצקי.

מידע נוסף

אתרים ורחובות