אישים ומייסדים

אהרון אוסטרובסקי

מקום לידתו רוסיה
תאריך לידתו 1988
עלה ארצה ב- 1904
השכלתו אוניברסיטה
עיסוקו שומר, סופר
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו השניה

קורות חיים

אהרון אוסטרובסקי נולד ברוסיה בשנת 1988. קבל חינוך אוניברסיטאי. בשנת 1904 עלה ארצה. עסק בשמירה בפתח-תקוה. היה מעורה בחיי תנועת הפועלים. תרם מאונו ורוחו לחיי התרבותבמושבה. התנדב לכל תפקיד שנדרש. מהמתישבים הראשונים בשכונת בורוכוב. חבר "הגנה" פעיל. משך בעט סופרים. רעיתו השניה לבית ברייטמן. ילדיהם: יגאל ז"ל, גיורא, ישעיהו, חיים, דבורה.