אישים ומייסדים

אליהו אבן-טוב

מקום לידתו הומל
עלה ארצה ב- 1904
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו אסתר

קורות חיים

אליהו אבן-טוב עלה ארצה בשנת 1904 מהומל. היה בן 18 בשנת עלייתו. בא ישר לפתח-תקוה והתקשר עם קבוצת הפועלים מאנשי "עין-גנים". נמנה עם פעילי המושב. נשלח ע"י ד"ר רופין לנגב הרחוק בקשר לגאולת קרקע. שהה בדרום ארבע שנים וישב בבית משפחת אלקיים, מותיקי הישוב בארץ-ישראל. עשה גדולות בתחום פעולתו. למד ערבית על בוריה. השתתף בהגנת פתח-תקוה במאורעות תרפ"א. היה חבר ארגון ה"הגנה". נשא לאשה את אסתר לבית קייליס, עולה מלודז'ש. ילדיהם: שלמה, שרה.