אישים ומייסדים

אהרון דוד גורדון ז"ל

עיסוקו פרדסן
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו כ"ד שבט תרפ''ב

קורות חיים

ר' אהרון דוד גורדון הגיע לפתח תקוה בתקופת העליה השניה. הוא עלה ארצה ביום י"א באדר תרס"ד ונתקבל לעבודה בפתח תקוה בפרדסים. התגורר בצריף קטן במושב הראשון בארץ עין-גנים. צריף זה הפך לבית-ועד לכל אנשי העליה השניה. א.ד. גורדון פיתח תורה המתבססת על יצירה ועבודה בארץ ישראל. לתורתו זו המכונה "דת ועבודה", ביטוי משכנע בכתביו ובאיגרותיו. בתרע"ב יצא מעין-גנים והשתקע בקבוץ דגניה בה חי ועבד עד סוף ימיו. הוכר כמנהיג תנועת הפועלים שהשפעתו רבה עד היום. נפטר ביום כ"ד בשבט תרפ"ב. ילדיהם: יחיאל, מיכל, יעל.