אישים ומייסדים

יוסף חיים ברנר ז"ל

עלה ארצה ב- 1909
עיסוקו סופר
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה, ירושלים
תאריך פטירתו 2.5.1921, כ"ד ניסן תרפ''א
בת זוגו חיה

קורות חיים

יוסף-חיים ברנר מגדולי הסופרים וחשובי העליה השניה עלה ארצהבשנת 1909. לאחר עזבו את ירושלים התישב במושב "עין-גנים". הוא ביקש להיות בין פועלים עברים והמשיך בכתיבת מאמריו הפובליציסטיים בשאלות הישוב. "בעין-גנים" נפגש עם ב. כצנלסון, א.ד. גורדון וד. שמעונוביץ. ברנר היה בא לעתים קרובות לפתח-תקוה כשהיה בא לסעוד לבית המלון של רבינוביץ היו הכל פונים אליו כאל אח ורע. הכל הכירו אותו והוא הכיר את כולם. "בקלוב הפועלים" בפתח-תקוה החל י.ח. ברנר בהרצאות על סופרים משוררים עבריים. נרצח בידי פורעים ערבים בשכונת אבו-כביר שע"י יפו בכ"ד בניסן תרפ"א (1921.5.2). רעיתו: חיהלבית ברוידא, מהגננות הראשונות בארץ. בנו: אורי, חבר קבוץ "מעוז-חיים"