אישים ומייסדים

משה יחיאל סנדרוב ז"ל

מקצועו שוחט
מקום מגוריו ישראל, יהודיה
תאריך פטירתו ט אלול תרע''ד
בת זוגו חיה-שרה
ממשיכים שרה, אלתר, שלמה, חנה, דב, מרדכי, רחל, פייביל, דוד.

קורות חיים

ר' משה יחיאל סנדרוב, מן המתישבים הראשונים ביהודיה. היההולך בכל יום לפתח-תקוה ברגל הלוך ושוב. בשעת ההתנפלות עלהמושבה במאורעות 1921 היה הוא בדרכו מיהודיה אל המושבה.בדרך התנפלו עליו ערבים. ברם גוי זקן אחד הצילו ממות באמרולהם שהוא איש טוב. היה שוחט במקצועו (שו"ב), תלמיד חכםותלמידו של הגאון הרב משה נחמיה אב"ד בהאסלאוויץ. נפטר ביוםט' באלו תרע"ד. רעייתו: חיה-שרה.ילדיהם: שרה, אלתר, שלמה, חנה, דב, מרדכי, רחל, פייביל, דוד

מידע נוסף