אישים ומייסדים

אפרים סלור

מקום לידתו ישראל, ירושלים
תאריך לידתו 1865
מקצועו חקלאי
מקום מגוריו ישראל, יהוד
בת זוגו שיינה

קורות חיים

ר' אפרים בן בנימין סלור נולד בשנת 1865 בירושלים עם שיקומהשל פתח-תקוה התישב יחד עם בני משפחתו ביהוד (1884). עסק בחקלאות. עבר לאחר מכן לטיפוח משתלת אקליפטוסים. היה יהודי ירא-שמים. חי בשכנותו של השומר סנדר חדד. זכה לגדל בנים קשורים בחקלאות ובגידול אתרוגים. רעייתו: שיינה. ילדיהם: אברהם, ביינוש, מיכאל, מלכה, גיטל