אישים ומייסדים

מיכל מגיד

מקום לידתו פוניבז'
מקום מגוריו ישראל, יהוד

קורות חיים

ר' מיכל מגיד היה איש פוניבז', שהצטרף בשנות ה-80 לקבוצת ה"ביאליסטוקאים" של ר' אברהם קופלמן. עלה עם משפחתו ליהוד והקים בה ביתו. לא נקלט במושבה ויום אחד ירד עם כל בני ביתו לעיר הולדתו. ירידתו לגולה גרמה להשמצות רבות על הפעולה ההתיישבותית בארץ בכלל ובפתח-תקוה בפרט.