אישים ומייסדים

אברהם שמעון ירמה

מקום לידתו רוסיה
עיסוקו צרכי ציבור באמונה
מקצועו בעל חנות
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
מקום קבורתו פתח-תקוה
בת זוגו הינדה

קורות חיים

ר' אברהם שמעון ירמה נולד ברוסיה. עלה ארצה עםה"ביאליסטוקאים". הקים חנות ממנה התפרנס. חיבר ספר דיניםביידיש הקשורים במצוות הארץ. עסק בצרכי צבור באמונה. אחרימותו הקימה רעייתו כעין "פסז" מסחרי. נפטר בפתח-תקוה.רעייתו: הינדה. ילדיהם: שושנה, חיה.

מידע נוסף