אישים ומייסדים

יוסף שלמה בן

שלמה בן יוסף נולד כשלום טבצ'ניק במאי 1913 בפולין. התחנך על ברכי הדת והמסורת והקפיד על שמירת מצוות. בשנת 1928 הצטרף לשורות בית"ר. שנתיים לאחר מכן נתייתם מאביו ונאלץ לשאת על כתפיו את עול פרנסת המשפחה. בראשית 1937 עלה ארצה באונייה "אף על פי". הצטרף לפלוגת העבודה של בית"ר בראש-פינה וכעבור זמן קצר התקבל לאצ"ל.
לאחר שהשתתף בפעולת גמול, נתפס ונאסר. הואשם בנשיאת נשק שלא כחוק וכן בכוונה לגרום למוות או נזק אחר לאנשים רבים. כל אחד מסעיפי האשמה נחשב עבירה שדינה עונש מוות. שלמה בן יוסף נדון למוות. ביום 29 ביוני 1938 הועלה לגרדום.

מידע נוסף

אתרים ורחובות