אישים ומייסדים

מרדכי וולפסון

מקום לידתו פוניבז'
מקצועו סוחר
מקום מגוריו יהוד

קורות חיים

מרדכי וולפסון היה מעשירי הסוחרים בפוניבז'. נטה לתנועה הלאומית ושאף לקשר את גורלו עם ארץ-ישראל. הצטרף לקבוצת ה"ביאליסטוקאים" והגיע עם משפחתו הענפה ליהוד. ביתו הגדול שהוקם בכפר הפך סמל של מותרות למתיישבים. לא היה מסוגל להתאקלם בארץ וירד לעיר הולדתו. פרשת מ.וולפסון גרמה נזק רבלמפעל ההתיישבות בארץ. את חלקתו ירש אחד מבניו שהמשיך את חייו בארץ.