אישים ומייסדים

טוביה סולמי

נולד בשנת 1939 בשכונת התקוה בתל-אביב למשפחה שעלתה מתימן, בשנות העשרים.

בשנות הששים השלים לימודיו האקדמיים במדעי המזרח. עם סיומם החל לעבוד במשרד הביטחון. לאורך כל שנות עבודתו פעל במשרד הביטחון כמזרחן. גם כאשר פרש לגמלאות בדרגת תת אלוף ממשיך לפעול משם כמתנדב. עבUדתו שם זכתה להערכה רבה.

בשנת 1975 התיישב טוביה בשכונת "מחנה יהודה" עם נישואיו לעליזה שמחי בת השכונה. שורשיו של טוביה נטועים בפתח-תקוה. שכן אבי אימו התיישב בתחילת שנות העשרים במושבה.

במקביל להתנדבותו במשרד הביטחון, החל להתנדב בפתח-תקוה בתחומי החברה, התרבות והרוח. הוא פעל בקרב ציבורים שונים ובפרט אצל יהודי תימן, מתוך רצון לשמר ולטפח את מורשת יהדות תימן. זה נעשה למעלה מארבעים וחמש שנים.

משנת 1996 הוא מנהל בהתנדבות את "בית יהודי תימן", כחלק ממינהל התרבות. הוא גוייס לכך על ידי ראש העיר. במסגרת זו מארגן טוביה אירועי תרבות, ערבי פולקלור ומפגשים אשר מרביתם עוסקים בהנחלת מורשת יהדות תימן. הכל בתיאום ובמשותף עם מינהל התרבות.

בנוסף לכך קשור טוביה לתנועות כמו "אפיקים" ו"אעלה בתמר" שגם במסגרתם הוא פעול להקניית ושימור ערכי התרבות והמורשת של יהודי תימן. פעילותו זו נעשתה באמצעות הרצאות, הפעלות, סיורים, סדנאות ובכל דרך כדי לשמר ולטפח. ראוי לציין כי פעילותו הענפה, אשר נעשית בהתנדבות, נעשית גם ברמה הארצית ואף העולמית.

טוביה הוא משורר ואיש תרבות שפרסם ששה ספרים. אחדים משיריו נכללים בתכנית הלימודים. כחוקר יהדות תימן ערך ופרסם ספרים אחדים. המפורסמים שבהם, עוסקים בתולדות שכונות "מחנה יהודה" ו"שעריה".

על פעילותו הספרותית, הוענק לו בשנת תשס"ה "פרס שבזי לספרות". כמו גם בשנת תשס"ח תעודת הוקרה מהמכללה האקדמית באשקלון. בשנת תשע"א הוענקה לטוביה תעודת הוקרה ממשרד הבטחון על פעילותו המסורה למען בטחון מדינת ישראל.

על כל אלה ועוד, הוכתר טוביה בתואר יקיר פתח-תקוה בשנת תשע"א.