אישים ומייסדים

חיים לידני

נולד בשנת 1941 בתימן.
מאז צעירותו החל חיים להתנדב וראה בתרומה לקהילה את תמצית חייו. הוא לא בחר את תחומי ההתנדבות. הוא עסק בהכל. בכל מעגל בו הוא נמצא בעבר ובהווה.

כגימלאי של עיריית פתח-תקוה פעיל חיים בארגון הגימלאים. במסגרת זו הוא מארגן ומנחה את האירועים והמסיבות. מארגן ומלווה את הטיולים ברחבי הארץ. דואג לכל הפרטים כדי שהטיול יהיה לשביעות רצונם של כולם. וזה לא קל. מתעסק בביקור חולים, סיוע לנזקקים, סיוע בארגון שמחות ולהבדיל בענייני לוויות וניחומי אבלים. ידו ופעילותו הינם בכל דבר ועניין.

בבית-הכנסת ובקהילת ''נווה קדשך" בה הוא חבר, עסוק חיים במשך כל ימות השבוע בגיוס כספים, ארגון פעילות חברתית וקהילתית, הכנסת אורחים הן בבית הכנסת והן בביתו שלו, יוזם שיעורי תורה לילדים ולמבוגרים ואף מלמד בהם, בשבתות ובשאר ימות השבוע, גיוס מוצרים וארגון סלי מזון לנזקקים, בכל ערב ראש-השנה וערב פסח. גם בקהילתו מטפל חיים בארגון השמחות כמו גם עיסוק בענייני אבל. חיים מגייס את חבריו למלא תפקידים בקהילה ואף מחוצה לה. המשימה קלה לו,שכן אין אחד המעז לסרב לו.

חיים מלווה בהתנדבות ומארגן את סיורי הקתדרה העממית בעיר. בכך תורם את חלקו להעשרה תרבותית של תושבי פתח-תקוה.

על כל אלה ועוד, הוכתר חיים בתואר יקיר העיר פתח-תקוה בשנת תשע"א.