אישים ומייסדים

דבר ראש העיר איציק אוחיון

תושבי פתח-תקוה היקרים והיקירים!

הנני מצוי במחצית הקדנציה השלישית שלי כראש העיר. בתקופה ארוכה זו זכיתי להיחשף לעשייה שקטה, נמרצת ומתמידה של קבוצת אנשים בפתח-תקוה, שאלמלא אתם, שנמנים על הקבוצה הזו, פני העיר ופני החברה שלנו היו שונים, פחות טובים ופחות נעימים.
אתם, בעשייתכם היומיומית מאחרי הקלעים, מעניקים את הנשמה היתרה לחברה ולקהילה בפתח-תקוה.

יום יום אני מתפעל ונרגש למול היקף העשייה, היקף התחומים בהם אתם מצויים ופועלים, למול כמות הרצון הטוב והענווה המצויה בכל אחד ואחת מכם.

במעמד זה הנכם מצטרפים לאותה חבורה נפלאה אשר הצטרפו לפנתיאון העירוני בזכות העשייה למען החברה והקהילה, האכפתיות, שיפור איכות החיים החברתית שלנו וכן בגין הבאת כבוד לעיר.

על כל עשייתכם הנכם ראויים להעטר בכתר יקיר העיר פתח-תקוה.
כל השנים עבדתם לפרנסתכם. לצד זה עסקתם בעזרה, בתמיכה, בעצה, בחברות בגופים ציבוריים. כל זה, במקום להיות עם בני משפחותיכם ולהעניק להם משלכם. לא די בכך, אלא אחרי שיצאתם לגמלאות והגעתם לגיל שבו אתם יכולים להעניק את כל זמנכם לעצמכם ולבני ביתכם, בחרתם להמשיך לתת ולתרום, הנכם רואים בדרך זו, אורח חיים וכדבר המובן מאליו. אנחנו איננו רואים זאת כך. אנו מעריכים ומוקירים את עשייתכם לכלל ולפרט. אנו מוקירים את הערך המוסף החברתי שבפעילותכם. אנו רואים חובה מוסרית לעודד את העושים באמונה.


אנו רואים בעשייתכם מודל לחיקוי, לכן, אנו מעלים אתכם על נס כדי שהשאר ילכו בעקבותיכם ובפרט בני הנוער. שאלו יגדלו על דרכי הנתינה. אתם עמוד האור המאיר להם את הדרך.

אות יקיר העיר המוענק לכם היום הינו ביטוח מועט שאנו עושים עבורכם, מול היקף ועוצמת העשייה שלכם. המעט הזה ניתן לכם מכל הלב של כולנו.

היו ברוכים!

"היטיבה ה' לטובים ולישרים בליבותם" (תהילים קכ"ה. ד')

אאחל לכם ולבני ביתכם שנה טובה ומברוכת. בריאות ונחת.

יצחק אוחיון
ראש העיר