אישים ומייסדים

דבר יו"ר הוועדה יעקב בן שמחון

יקירים יקרים!

העובדה שהנני מכהן זה שנים כיו"ר ועדת יקיר העיר, שעניינה בחירת המועמדים הראויים להעטר בעטרת יקיר העיר, איננה מקהה את התפעמותי והתפעלותי מעוצמת העשייה, מספר העוסקים לצרכי ציבור ולצרכי הפרט ותחומי ההתנדבות. דומה שאין לדבר סוף.

אתם כולכם מוסיפים חן וחסד, אור ותקווה לציבוריות שלנו כאן בפתח-תקוה.

אין לנו אלא להודות ולהוקיר את פועלכם והנעשה שלא על מנת לקבל פרסום ותהילה. הפעילות שלכם הינה מעשה דבר יום ביומו, כמעט הייתי אומר מחתרתית. הרחק מעין הציבור, רחוק מיחסי ציבור ותקשורת. הכל נעשה באמיתות ובכנות.

אתם אמנם הוכתרתם בתואר יקיר פתח-תקוה, אך דעו שהינכם מעט מהרבה תורמים ועושים. הבחירה שעמדה לפנינו, לפיכך, היתה קשה. אבל זה קושי טוב ובריא.

ארשה לעצמי להודות לחברי בועדת יקיר העיר, שעשו עבודה נאמנה, עשו הכל כדי שתצא בחירה נכונה.
יאיר אסיסקוביץ, אוריאל בוסו, איציק ברוורמן, שרה הפטל, מוטי זפט, שמואל חזון, חנה יאול, משה כהן וברוריה שכטר.

כן, ארצה לברך את עמותת יקירי העיר בראשות ידידי יצחק קליין, על פעילותם החברתית לרווחת היקירים. אני קורא לכם להצטרף לעמותה זו.

אבקש לאחל לכם יקירים ויקירות שתזכו לאריכות ימים, לבריאות טובה, אושר, שלוה ונחת מכל בני ביתכם. שתמשיכו באורח החיים של לתת ולתת. שיקויימו בכם דברי כלב בן יפונה: "הנה אנכי היו םבן חמש ושמונים שנה... ככוחי אז וככוחי עתה... ולצאת ולבוא". (יהושע י"ד,י'-י"א).

שנה טובה, שנת בריאות ועשיה פוריה.

מוקירכם, בידידות רבה

יעקב בן-שמחון

סגן ראש העיר
ויו"ר ועדת יקיר העיר