אישים ומייסדים

אליהו איזקסון

נולד בשנת 1921 בירושלים. סבו, ד"ר א.מ. מזילו ז"ל נטע פרדס בפ"ת והיה בין מייסדי ויו"ר אגודת "פרדס" בפ"ת.
אביו, צבי איזקסון ז"ל נטע בשנת 1925 פרדס בפ"ת, ייצג את פ"ת בוועד הפועל של "פרדס" ו"פרדס סינדיקט" אשר בה שימש כיו"ר והיה נשיא התאחדות האיכרים.
הוטל עליו להקים את "בית האיכרים" המהווה מרכז לפעילויות ענפות, נרשם ב"ספר הזהב" בקשר לפעילותו זו.
מסוף שנת 1958 היה יו"ר סקציית ההדרים עד שנבחר בשנת 1977 לנשיא התאחדות האיכרים. במקביל שימש כסגן נשיא לשכת הספנות עד לשנות 1965 השנה בה נתמנה כקונסול כבוד כללי של נורבגיה. קיבל שני עיטורים חשובים, האחרון מטעם מלך נורבגיה. בשנים 1970-1977 היה יו"ר לשכת המסחר ישראל-בריטניה בה משמש עד היום כנשיא כבוד.
קיבל גם עיטור מטעם מלכת בריטניה.
משנת 1979 משמש כחבר הוועדה המייעצת של בנק ישראל. במשך כל שנותיו הלך בדרכי אביו ז"ל. פועל בהתנדבות מלאה בכל עניני הציבור ופעילותו זו קודמת לכל פעילות אחרת.
בפעילותו כנשיא התאחדות האיכרים ברצונו לציין:
א. את מעמדה כתנועה מובילה בענף החקלאות.
ב. הקמת המועצה החקלאית הישראלית.
ג. פעילותה של התאחדות האיכרים כתנועה מיישבת-הקמת תשעה ישובים חדשים.