אישים ומייסדים

נחום קליר

נחום בן ר' מנחם ושרה קליר. נולד במרימפול בליטא בשנת 1905.
אביו - מצאצאי גדול הפייטנים, אליעזר הקליר - היה איש תורה, משכיל ועסקן ציוני חרד. נחום קיבל חינוך מסורתי-ציוני, למד בבתי"ס עבריים, רכש מקצוע ב"אורט" בקובנה, פעל כראש פלוגת השומר הצעיר בעירו.
בשנת 1922 עלה ארצה, ניקלט ע"י קרוביו בפתח-תקוה ועבד בפרדסים. בשנת 1924 התגייס ל"משטרה המעולה". זכה ללוות את הלורד בלפור והנציב העליון, הרברט סמואל, בטקס פתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים.
שנתיים לאחר מכן עבר לשרת במשטרת המנדט ונשא לאשה את ברכה לבית רוזנצוויג, שילדה לו בן ובת והייתה "עזר כנגד" למופת.
עלה לדרגת מפקח ראשון וסייע לזקן-השומרים, אברהם שפירא, ועוזרו א. דרואין, במיבצעים בטחוניים רבים כגון: תפיסת רוצחי הזוג סטאל-זוהר ומציאת גופותיהם, הצלת שיירה יהודית במבואות קלקיליה, ליווי ותידרוך מייסדי נתניה בדרכם למקום התיישבותם.
היה חבר ארגון ההגנה כל השנים, סיפק נשק, עזר לש"י, שיחרר אסירים, השתתף במלחמת הקוממיות.
בארכיונו: אותות הצטיינות, מסמכים ושלל תעודות הוקרה והערכה ממוסדות ואישים. נחום קליר הוא אחד האישים הנערצים שחי עוד איתנו.