אישים ומייסדים

יהודה קורן

יהודה בן יחזקאל-שרגא ופרימט קורן נולד בשנת 1921 בסטמר. למד עד פרוץ מלחמת-העולם השנייה בחדר ובישיבה. בשנת 1944 נכלא עם כל בני משפחתו בגיטו, עד העברתם לאושוויץ. הועבד בפרך. שוחרר ע"י האמריקאים במחנה "אייבינזי" באוסטריה. נותר שריד בודד מכל משפחתו העניפה. הצטרף למחדשי תנועת "פועלי אגודת ישראל", נדד מאוסטריה לגרמניה ומשם לאיטליה. העפיל ארצה באונייה הכ"ג. אחרי מסע מייגע נתפסה הספינה ע"י הבריטים וכל נוסעיה גורשו לקפריסין. בדצמבר 1946 שוחרר, שהה זמן מה בעתלית ובקריית-שמואל, שם נשא את רעייתו בלומה תחי'. לאחר חודש הגיע לפ"ת. עסק תחילה בכל עבודה מזדמנת.
בשנת 1948 נתקבל לעבודה בתע"ש ומשם גוייס לצה"ל, השתתף במלחמת הקוממיות. בהמשך עבד בצרכניה ובליטוש יהלומים. נפצע במלחמת ששת הימים בדרך לירושלים, במלחמת יום הכיפורים שירת בהג"א.
בשנת 1976 נבחר כמזכיר פא"י בפ"ת וכחבר הנהלת המועצה הדתית. עתה חבר הועה"פ של פא"י, חבר הוועד המפקח של קופ"ח וגבאי בבית הכנסת של פא"י.
גאוותו על משפחתו וששת נכדיו הממשיכים בלימוד התורה וקיום המצוות.