אישים ומייסדים

הרב ישעיהו משורר

הרב, ישעיהו משורר, בנם של שלום ושולמית שעאר, נולד בשנת תר"פ במחוז איב בתימן ועלה ארצה בשנת תרצ"ז. הומלץ בפני הגאון ר' יעקב-משה חרל"פ, ר"מ ישיבת "מרכז הרב" - בירושלים, שנוסדה ע"י גאון ישראל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, כצעיר מחונן בכשרונות מעולים. נתקבל לישיבה והוסמך להוראה ע"י הגאונים י.מ. חרל"פ, הרב יצחק שמשון-אהרון פולנסקי, הגאון ראם והגאון ר' איאלי זצ"ל.
נשוי לשרה לבית כוחלני ואבלמירה, לרב שלום-חי, לאליעזר, צופיה, אפרת, שאר-ישוב, בינה, אמוץ, מאיר ואביעד.
בשנים תש"א-תש"ה - ר"מ ישיבת כפר-אברהם. משנה זו ואילך - רב מחנה יהודה, שערייה והסביבה. בתש"י נתמנה לדיין בית הדין הרבני איזורי לפ"ת והמחוז. משנת תשמ"ט חבר בית הדין הגדול לערעורים בירושלים.
חיבר מחקר תורני מוכן לדפוס: "שאלות ותשובות וחידושי תורה שונים בהלכה ובאגדות". היה חבר בתנועת "תורה ועבודה". מאמין ברעיון הציונות הדתית.
נתכבד בעיטור "יקיר תנועת הפועל המזרחי". הרב ישעיהו משורר מכובד ונערץ ע"י כל יודעיו. מסור ללא גבול לעדתו ולעמו. עושה הכל בהצנע לכת. בכתב הסמיכה לרבנות שהוענק לו הננו קוראים: "יורה-יורה! ידין-ידין! ממיטב הרבנים המובהקים".